Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2015

OleLukoje

Jeśli ktoś nie wyrobi swego sumienia, będzie potrzebował czyjegoś i skończy pytając tę osobę co dobre, a co złe.
Jeśli ktoś nie wyrobi w sobie nawyku motywacji, będzie szukał jej u innych.
Jeśli ktoś nie pokocha siebie, uzależni się od miłości dawanej od innych.
Wniosek jest prosty. Bądź dla siebie tym wszystkim, czego szukasz u innych.

— M. Grzesiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viastonerr stonerr
OleLukoje
5187 bc91
Reposted fromgieka gieka viastonerr stonerr
0909 47d1 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viakeep-going keep-going

December 27 2014

Happiness begins with you. Not with your relationship, your friends, or your job. But with you.
— Mandy Hale (via w-ritings)
OleLukoje
Myślę, że aby przeżyć, trzeba znaleźć w sobie coś, co się lubi. Niektórzy powiedzą, że życie samotne to aspołeczność i egoizm. Ale człowiek jest wtedy niezależny i nie pociąga za sobą w otchłań innych, jeśli tam zmierza. Wielu ludzi boi się samotności. Ale mnie pomogła stać się wolnym, silnym i nietykalnym.
— Jo Nesbø ,,Wybawiciel"
OleLukoje
3088 55ff
Reposted fromundertow undertow viareloveution reloveution
OleLukoje
5223 4472
- przydział -
Zukav Gary, Francis Linda - "Serce duszy. Świadomość emocjonalna."
Reposted fromstonerr stonerr viaautoobdukcja autoobdukcja

December 26 2014

You are immortal; you’ve existed for billions of years in different manifestations, because you are Life, and Life cannot die. You are in the trees, the butterflies, the fish, the air, the moon, the sun. Wherever you go, you are there, waiting for yourself.
— Don Miguel Ruiz (via mirroir)

Spotykamy dziś człowieka, który zachowuje się i czuje jak automat; który nigdy nie przeżywa niczego naprawdę osobistego; który samego siebie doświadcza wyłącznie jako osoby, którą swoim zdaniem powinien być; który sztucznym uśmiechem zastąpił szczery śmiech; który bezsensowną paplaniną zastąpił zrozumiałą mowę; który tępą rozpaczą zastąpił prawdziwy ból. Dwie rzeczy możemy powiedzieć o takiej osobie. Po pierwsze, że cierpi na nieuleczalny być może defekt spontaniczności i indywidualności. A jednocześnie - że zasadniczo niczym się nie różni od milionów innych osób, które są w tej samej sytuacji. Większości z nich kultura dostarcza wzorców, które umożlliwiają im życie z defektem i niepopadanie w chorobę. Tak jakby każda kultura dostarczała leku przeciwko epidemii oczywistych objawów neurotycznych, które byłyby skutkiem produkowanego przez nią defektu.

Przypuśćmy, że w naszej zachodniej kulturze tylko na cztery tygodnie przestałyby działać kina, radio, telewizja, przestałyby się odbywać imprezy sportowe i ukazywać gazety. Co by się stało z ludźmi zdanymi znów tylko na swoje własne zasoby, gdyby się przed nimi zamknęły wszystkie te drogi ucieczki? Nie mam żadnych wątpliwości, że nawet w ciągu tego krótkiego czasu doszłoby do tysięcy załamań nerwowych, a znacznie więcej tysięcy ludzi popadłoby w stan ostrego niepokoju, niezbyt odmiennego od obrazu, który klinicznie diagnozuje się jako nerwicę. Gdyby odebrano narkotyk przeciwko społecznie ukształtowanemu defektowi, ujawniłaby się oczywista choroba.

— Erich Fromm
Reposted fromkonrad konrad viarekonwalescencja rekonwalescencja
OleLukoje
Swój pierwszy rejs przez Atlantyk Dali wprawdzie przesiedział skulony w kabinie, ale do portu schodził w nimbie sławy artysty z Europy, niosąc w wyciągniętych rękach ,,Portret Gali z dwoma kotletami na ramionach." Dziennikarze rzucili się, by pytać go o ten dziwny obraz: - Dlaczego namalował pan żonę z kotletami? - Uwielbiam kotlety i uwielbiam swoją żonę - odpowiedział. - Nie widzę powodu, żeby nie malować ich razem.
— ,,Najpiękniejsze kobiety z obrazów" Małgorzata Czyńska
OleLukoje
Paradoksy chodzą tymi samymi drogami co prawda
— Oscar Wilde
Reposted fromcytaty cytaty viaMezame Mezame
OleLukoje
7865 6b1d 500
Aeolian Harp...a Musical Instrument Played by the Wind.
Reposted fromcorvax corvax viaArvaro Arvaro
OleLukoje
8248 9e67
Reposted fromstepowywilk stepowywilk
OleLukoje
When a woman becomes her own best friend life is easier.
— Diane Von Furstenberg
Reposted fromhormeza hormeza viapusiek pusiek
OleLukoje
6932 a367
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaMezame Mezame
OleLukoje
Świadomość jest jak wiatr, o którym można powiedzieć, iż wieje, ale nie ma sensu pytać, gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje.
— Stanisław Lem
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
OleLukoje
Reposted fromworst-case worst-case
6644 5ba1 500
Reposted fromjhaesus jhaesus viaMezame Mezame

December 25 2014

OleLukoje
9974 f289 500
Reposted frombirke birke viastonerrrr stonerrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl